Επαναυπολογισμός Συντάξεων

Με τον νόμο 4387/2016 προβλέπεται ότι από 1-1-2019 θα επανυπολογιστούν όλες οι κύριες συντάξεις με το νέο τρόπο υπολογισμού. Αρχικά στο άρθρο 14 προβλέφθηκε ότι «εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προ− κύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει σε εφαρμογή της παραγράφου». Συνεπώς ο επανυπολογισμός θα τροποποιούσε την αρχική απόφαση και το ποσό της σύνταξης , όμως το καθαρό πληρωτέο ποσό θα παρέμενε το ίδιο λόγω της πρόβλεψης για διατήρηση του υπερβάλλοντος ποσού ως προσωπική διαφορά . Όμως με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4472/2017 αντικαταστάθηκε η περίπτωση β του άρθρου 14 του ν.4387 ως εξής: Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.» Στην ουσία καταργήθηκε η ρήτρα προστασίας των συντάξεων αφού πλέον δεν θα υφίσταται διατήρηση της προσωπικής διαφοράς . Η μοναδική προσωπική διαφορά που θα διατηρηθεί είναι αυτή του ποσού της μείωσης που υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης . Παράλληλα βάσει του ν.4472/2017 η οικογενειακή παροχή (επίδομα τέκνου ή συζύγου , η οποία συγκαταβάλλεται με την κύρια σύνταξη , από 1-1-2019 θα χορηγείται βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων των οικογενειών επιδομάτων. Κατά συνέπεια υπάρχει και δεύτερος μηχανισμός τροποποίησης των συνταξιοδοτικών παροχών πέραν του επανυπολογισμού των συντάξεων. Επίσης ο ν.4387/2016 προέβλεπε επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων μόνο στους συνταξιούχους , στους οποίους το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης υπερβαίνει το ποσό των 1.300 ευρώ μεικτά. Με τον ν.4472/2017 ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων επεκτείνεται στο σύνολο των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ανεξάρτητα από το ποσό του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης. Συνεπώς και οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα υποστούν ενδεχόμενη μείωση συντάξεων μέσω του επανυπολογισμού. Η εξέλιξη αυτή ισοδυναμεί με μείωση έως και 18% στις συντάξεις από 1-1-2019 . Βέβαια δεν θα είναι ίδια η μείωση στο σύνολο των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μικρότερη από 700 κύρια σύνταξη θα έχουν μικρότερες αλλά όχι ασήμαντες απώλειες ή και μηδενικές ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρξει και οριακή αύξηση των συντάξεων . Στους συνταξιούχους με σύνταξη άνω των 800 ευρώ η μείωση θα είναι σημαντική ενώ σε αυτούς που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ μεικτά η μείωση θα είναι πολύ μεγάλη Βάσει του άρθρου 4 παρ. 1του ν.4472/2017 «στοιχεία που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα». Η τροποποίηση αυτή ισοδυναμεί με διοικητική πράξη τροποποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης και προσβάλλεται με ένσταση και προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, εκτός και αν παράλληλα με την ανάρτηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα , κοινοποιηθεί και έγγραφη διοικητική πράξη , οπότε στην περίπτωση αυτή θα προσβάλλεται αυτή.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.