Αλλαγές στα δάνεια από 01-01-2016

 1. Από πότε θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος για τους δανειολήπτες και ποιες είναι οι δύο νέες κατηγορίες που θεσμοθετούνται;


  Από 1-1-2016 ισχύει ο νέος νόμος για τους δανειολήπτες. Έως 31-12-2015 ισχύει ο νόμος κατσέλη. Οι δύο νέες κατηγορίες που θεσμοθετούνται είναι οι παρακάτω.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Οικονομικά αδύναμοι (25%)
  Εισόδημα (€)

  Αντικειμενική Αξία (€)

  Άγαμος 8.180

  120.000

  Ζευγάρι 13.917

  160.000

  Οικογένεια με ένα παιδί 17.278

  180.000

  Οικογένεια με δύο παιδιά 20.639

  200.000

  Οικογένεια με τρία παιδιά 24.000

  220.000


  Όσοι υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία μπορούν με αίτηση τους στο Ειρηνοδικείο να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Μεσαία Οικονομικά Στρώματα (35%) Εισόδημα (€)

  Αντικειμενική Αξία (€)

  Άγαμος 13.906

  180.000

  Ζευγάρι 23.659

  220.000

  Οικογένεια με ένα παιδί 23.973

  240.000

  Οικογένεια με δύο παιδιά 35.087

  260.000

  Οικογένεια με τρία παιδιά 40.800

  280.000


  Όσοι υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τα πιστωτικά ιδρύματα για τρία τουλάχιστον έτη, και αν δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση του χρέους, με αίτηση τους στο Ειρηνοδικείο να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

 2. Τι μπορώ να κάνω για να εξαιρέσω το ακίνητό μου από την εκποίηση λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών;

  Για την εξαίρεση του ακινήτου πρώτης κατοικίας από την ρευστοποίηση, ενδείκνυται είτε η υποβολή αίτησης του νόμου κατσέλη έως τέλους του παρόντος έτους είτε η ρύθμιση οφειλών με τον νέο νόμο σταθάκη με σαφώς πιο απαιτητικά κριτήρια.


 3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εξαίρεσης για τους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου;

  Οι προϋποθέσεις ρύθμισης δανείου για τα φτωχά νοικοκυριά είναι σωρευτικά οι παρακάτω

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Οικονομικά αδύναμοι (25%)
  Εισόδημα (€)

  Αντικειμενική Αξία (€)

  Άγαμος 8.180

  120.000

  Ζευγάρι 13.917

  160.000

  Οικογένεια με ένα παιδί 17.278

  180.000

  Οικογένεια με δύο παιδιά 20.639

  200.000

  Οικογένεια με τρία παιδιά 24.000

  220.000

 4. Με βάση ποια στοιχεία θα οριστεί το ποσό που θα καταβάλλεται;

  Ο δανειολήπτης που θα υπαχθεί στην νέα ρύθμιση για τα φτωχά νοικοκυριά θα πρέπει να καταβάλλει προς του ποσό ίσο με την αξία στην οποία θα πλειστηριαζόταν το ακίνητο. Τα κριτήρια με τα οποία θα υπολογίζεται η τρέχουσα αξία πλειστηριασμού θα κοινοποιηθούν με πράξη της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας έως 31-12-2015

 5. Τι πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης στην περίπτωση που δεν έχει να πληρώσει τη δόση που θα καθορίζεται από το δικαστήριο;

  Μπορεί να υποβάλλει άμεσα αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης επικαλούμενος μεταβολή οικονομικών συνθηκών σε σχέση με την περίοδο που εκδόθηκε η απόφαση.
  Διαφορετικά αν δεν πληρώνει τη δόση, μπορεί η τράπεζα να ζητήσει την έκπτωση του δανειολήπτη από την δικαστική απόφαση αν αυτός δεν πληρώσει 3 δόσεις.

 6. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα; Ας υποθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας μου είναι 250.000 ευρώ και χρωστάω στην τράπεζα ενυπόθηκο δάνειο. Πώς θα προστατεύσω το σπίτι μου;

  Εφόσον έχει τουλάχιστον δύο τέκνα μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην τράπεζα, να τους ρυθμιστούν οι οφειλές για 3 έτη και μόνο σε περίπτωση που δικαιολογημένα δεν μπορεί να πληρώσει και έχει κριθεί συνεργάσιμος δανειολήπτης, τότε μπορεί να προσφύγει υπό όρους στο δικαστήριο. Διαφορετικά είτε αν δεν έχει τα παραπάνω κριτήρια είτε αν δεν μπορεί να πληρώσει θα κινδυνεύσει με πλειστηριασμό.
  Πάντως μέχρι 31-12-2015 μπορεί να προσφύγει στο νόμο κατσέλη.

 7. Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που έχω ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αλλά το δικαστήριο δεν έχει ακόμη εξετάσει την περίπτωσή μου;

  Πρέπει έως 19-2-2016 να προβεί στην επικαιροποίηση του φακέλου του στο Ειρηνοδικείο και να πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις που του έχει καθορίσει το δικαστήριο ή διαφορετικά τουλάχιστον το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του δανείου του.

 8. Τι σημαίνει συνεργάσιμος δανειολήπτης;

  Αυτός ο οποίος κοινοποιεί όποτε του ζητούνται τα οικονομικά του στοιχεία, σπεύδει να ρυθμίσει τις οφειλές, απαντά μέσα στις προθεσμίες που τάσσει η τράπεζα στις οχλήσεις της . Γενικά είναι όρος που αν κριθεί με το γράμμα των λεόντειων διατάξεων που αναφέρονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, δύσκολα μπορεί ένας δανειολήπτης να τηρήσει τις δεσμεύσεις.

 9. Σε ποια περίπτωση μπορεί να «κουρευτεί» το δάνειο μου με νέο νόμο, ή κάτι τέτοιο ίσχυε μόνο στο νόμο Κατσέλη;

  Μπορεί εφόσον ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αφού, εφόσον κριθεί ότι βρίσκεται σε μόνιμη και ανυπαίτια αδυναμία πληρωμών, αντί για την αξία του δανείου θα πληρώσουν την τρέχουσα αξία στην οποία θα πλειστηριαζόταν το ακίνητο. Συνεπώς θα μπορεί να υπάρχει κούρεμα οφειλών, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους και σίγουρα με αυξημένες προϋποθέσεις από εκείνες που προέβλεπε ο νόμος κατσέλη.

 10. Πήρα ενυπόθηκο δάνειο για την πρώτη κατοικία μου, το οποίο αδυνατώ να αποπληρώσω, με εγγυητή συγγενικό μου πρόσωπο; Κατά πόσο κινδυνεύει ο ίδιος με πλειστηριασμό ή οτιδήποτε άλλο;

  Ο εγγυητής ευθύνεται εις ολόκληρον για την οφειλή στην οποία έχει εγγυηθεί με το σύνολο της ατομικής του περιουσίας.

 11. Έχω αποπληρώσει το μισό του στεγαστικού μου δανείου και συνεχίζω να είμαι ενήμερος, αλλά πλέον «ζορίζομαι» στην εξυπηρέτησή του. Θα μπορούσε να μου δοθεί η δυνατότητα επιμήκυνσης στη διάρκεια αποπληρωμής, ώστε η δόση να μην ξεπερνά το 20% του μηνιαίου εισοδήματός μου;

  Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα ήταν δυνατό αυτό αλλά όχι με κούρεμα οφειλής.

 12. Έχω στεγαστικό δάνειο που αδυνατώ να αποπληρώσω, αλλά διαθέτω σημαντική ακίνητη περιουσία (κτήματα και οικόπεδα) την οποία δεν μπορώ να πουλήσω λόγω κρίσης. Κατά πόσο κινδυνεύει αυτή η περιουσία μου;

  Δυστυχώς η συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών κινδυνεύει, καθώς όλα τα θεσμικά εργαλεία, είτε ο νόμος κατσέλη είτε ο νόμος σταθάκη διασώζουν μόνο την πρώτη κατοικία και εφόσον υπάρξει διαγραφή μέρους του κεφαλαίου του χρέους, προβλέπεται η ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Οι ανωτέρω δανειολήπτες αν θέλουν να διασώσουν το σύνολο της περιουσίας τους, θα πρέπει να ρυθμίσουν εξωδικαστικά τις οφειλές τους με την τράπεζα.

 13. Θα γίνουν τελικά πλειστηριασμοί ακινήτων από τη νέα χρονιά;

  Από 1-1-2016 θα γίνονται κανονικά πλειστηριασμοί, καθώς δεν υφίσταται πλέον αναστολή.

 14. Πότε μπορεί να πουληθεί το δάνειό μου σε ξένα funds και τι επιπτώσεις θα έχω;

  Βάσει του αστικού κώδικα, προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης απαίτησης. Συνεπώς τα δάνεια δυστυχώς μπορούν να πωληθούν. Βέβαια βάσει του ν.4161/2013, κάθε χρηματοπιστωτικό σχήμα με έδρα στο εξωτερικό, οφείλει να ορίζει αντίκλητο του στην Ελλάδα. Οι δανειολήπτες έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους προς τον αντίκλητο.

 15. Τι ισχύει τελικά για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια;

  Ισχύει ο νόμος Δένδια, αλλά δεν έχει εφαρμοσθεί στην πράξη. Αναμένεται νομοσχέδιο για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, που θα ορίζει αφενός τις προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης τους αφετέρου τα κριτήρια πώλησης τους σε ξένα funds.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.