Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων πρώτης κατοικίας: Αναλυτικός οδηγός

1- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

- αναστολή της διενέργειας κατασχέσεων, πλειστηριασμών και αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου - πρώτης κατοικίας έως 31-05-2021 για φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται πληγέντες οικονομικά από την κρίση του COVID-19.
- αναστολή έως 31-05-2021 των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

2- ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
- φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ' ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες, έχοντας είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα του κορονοϊού COVID-19 και τα οποία πληρούν σωρευτικά τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3 – ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
αα) για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%,
αβ) για ποσά από 1.000,01 του ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%,
αγ) για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%.
β) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.
δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.
ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης.
στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία» και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

4- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
β) Το οικογενειακό εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος δυνατότητας υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 13.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβίο ή συμβία και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.
γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να μην υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ.
δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, συνυπολογιζόμενων των λογιστικοποιημένων τόκων, να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
ε) Η αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να μην υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
στ) Η αξία των μεταφορικών μέσων του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να μην υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 στο Όλες οι εξελίξεις στην Οικονομία και στις Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.