Αναστολή δόσεων

Με βάση την υπ’ αριθ. Α΄ 75/30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου, αναφορικά με τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προβλέφθηκε ειδικώς στο άρθρο 5 αυτής, η αναστολή δόσεων για τις ρυθμίσεις της πρώτης κατοικίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ΠΝΠ, ήτοι μέχρι και τον Ιούνιο 2020, και συγκεκριμένα:

• Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, καθώς και τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορωνοϊό.

• Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε πληρωμές δόσεων στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που περιλαμβάνει μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρο-εμπόρους (Ν. 3869/2010), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο σε όσους δικαιούχους θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ.

• Όσοι οφειλέτες δεν λάβουν την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, δύνανται να λάβουν την ως άνω τρίμηνη αναστολή πληρωμών, μόνο κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.Προτείνονται εξατομικευμένες λύσεις σε δανειολήπτες που τεκμηριωμένα δοκιμάζονται από την αιφνίδια μεταβολή στην οικονομική δραστηριότητα, βασισμένες στο οικονομικό προφίλ του καθένα, ιδιώτη ή επιχείρησης, και προσφέρεται η δυνατότητα μείωσης ή αναστολής καταβολής των δόσεων για τρεις μήνες.

● Αναστέλλεται για συγκεκριμένο διάστημα κάθε επικοινωνία με δανειολήπτες είτε μετά τη χορήγηση της τρίμηνης αναστολής, είτε που επικαλούνται αποδεδειγμένο σοβαρό και πραγματικό πρόβλημα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, η ανωτέρω αναστολή πληρωμών αποτελεί δικαίωμα του οφειλέτη, και συνεπώς αυτός δύναται, εφόσον επιθυμεί, να συνεχίσει την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων προς την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χωρίς να κάνει χρήση της αναστολής, όπως ισχύει αντίστοιχα και για την αναστολή των υπολοίπων υποχρεώσεων (φορολογικών και ασφαλιστικών) των οφειλετών.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Οικονομικών θα συγκεντρώσουν όλα τα ΑΦΜ των οφειλετών, που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, και τα οποία θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Στη συνέχεια, τα εν λόγω ΑΦΜ θα αποσταλούν στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με σκοπό να τους παρέχουν την τρίμηνη αναστολή πληρωμών των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Όσοι δανειολήπτες δεν επιθυμούν να αποσταλούν τα ΑΦΜ τους στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αντίστοιχα, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση εναντίωσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr, επιλέγοντας το σύνδεσμο με τίτλο: «Δήλωση εναντίωσης παροχής στοιχείων σύμφωνα με την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου». Εναλλακτικά, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www1.gsis.gr/dsae/prp/faces/pages/index.xhtml?userRole=soo.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή μέχρι και τις 9 Απριλίου 2020 (έως 11:59 μ.μ.).

Περαιτέρω, όσον αφορά άτομα που δεν καταβάλλουν δόσεις, δυνάμει των παραπάνω εξωδικαστικών και δικαστικών ρυθμίσεων οφειλών(ν. 3869/2010, 4605/2019 και 4469/2017), δόθηκε η δυνατότητα ομοίως τρίμηνης αναστολής καταβολής δόσεων εκ στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, καθώς και πιστωτικών καρτών, φυσικών προσώπων (ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις), σε δικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ και σε επιχειρήσεις εντασσόμενες στους πληττόμενους ΚΑΔ, εφόσον τα εν λόγω δάνεια ήταν ενήμερα μέχρι και το ξέσπασμα της κρίσης του ιού, κατόπιν σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από κάθε πιστωτικό ίδρυμα διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της εκάστοτε αίτησης.

Αναφορικά με άμεσα πληττόμενα εκ της κρίσης του κορωνοϊού νομικά πρόσωπα, προβλέφθηκε η χορήγηση περιόδου χάριτος πληρωμής των δανείων της μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δανειακές οφειλές ήταν καθ’ όλα ενήμερες μέχρι και το τέλος του έτους 2019. Μάλιστα,για 3 μήνες το δημόσιο θα επιδοτεί και τους τόκους των δανείων αυτών, διασφαλίζοντας μηδενικές πληρωμές με αυτόν τον τρόπο στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.